Szukaj
Close this search box.

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2024 r

Data wejścia w życie: 31 stycznia 2024 r

 Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę HALO SPLIT, vl. Roman Waligorski, Spinčićeva 2, Dalmacja 21000, Chorwacja, e-mail: , telefon: +38598818966 w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych, które zbieramy podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej ( https://tlumaczchorwacja.pl ) . (Serwis”). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie uzyskuj dostępu do Usługi ani nie korzystaj z niej.

Możemy modyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Usłudze. Zmieniona Polityka zacznie obowiązywać po 180 dniach od opublikowania zmienionej Polityki w Usłudze, a dalszy dostęp do Usługi lub korzystanie z niej po tym czasie będzie równoznaczne z akceptacją zmienionej Polityki prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

Informacje, które zbieramy:

 Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe o Tobie:

 Imię i nazwisko

 E-mail

 Numer telefonu

 Profil w mediach społecznościowych

 Data urodzenia

 Adres

 Adres pracy

 Informacje o płatności

 Jak wykorzystujemy Twoje dane:

 Informacje, które o Tobie gromadzimy, będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 Marketing/promocja

 Zbieranie opinii klientów

 Egzekwowanie umów

 Przetwarzanie płatności

 Wsparcie

 Informacje administracyjne

 Zarządzaj zamówieniami klientów

 Rozwiązywanie sporów

 Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu, poprosimy Cię o zgodę i wykorzystamy Twoje dane dopiero po otrzymaniu Twojej zgody, a następnie wyłącznie w celu(ach), na który(-e) wyrazisz zgodę, chyba że będziemy musieli postąpić inaczej przez prawo.

Jak udostępniamy Twoje dane:

 Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim bez uzyskania Twojej zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

 Usługa reklamowa

 Sponsorzy

 Agencje marketingowe

 Osoby prawne

 Analityka

 Usługi odzyskiwania płatności

 Gromadzenie i przetwarzanie danych

 Wymagamy od takich osób trzecich, aby wykorzystywały dane osobowe, które im przekazujemy, wyłącznie w celu, dla którego zostały przekazane, i nie przechowywały ich dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia tego celu.

 Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących celach: (1) w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, nakazem sądowym lub innym procesem prawnym; (2) w celu egzekwowania umów z nami, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) w celu ustosunkowania się do twierdzeń, że korzystanie przez Ciebie z Serwisu narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta z inną firmą, Twoje dane staną się jednym z aktywów, które zostaną przekazane nowemu właścicielowi.

Przechowywanie Twoich danych:

 Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe u nas przez 90 dni do 2 lat po tym, jak konta użytkowników pozostaną bezczynne, lub tak długo, jak będzie to potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Może zaistnieć potrzeba przechowywania niektórych informacji przez dłuższe okresy, np. prowadzenia dokumentacji/raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie praw, zapobieganie oszustwom itp. Pozostałe informacje anonimowe i informacje zbiorcze, z których żadna nie umożliwia identyfikacji użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

Twoje prawa:

 W zależności od obowiązującego prawa możesz mieć prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, poproszenia nas o udostępnienie (przeniesienie) Twoich danych osobowych informacji innemu podmiotowi, cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych, prawa wniesienia skargi do organu ustawowego oraz innych praw, jakie mogą mieć zastosowanie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres . Odpowiemy na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.

 Pamiętaj, że jeśli nie pozwolisz nam gromadzić lub przetwarzać wymaganych danych osobowych lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, możesz nie mieć dostępu do usług, dla których poszukiwano Twoich informacji, lub z nich korzystać.

 Pliki cookie itp.

 Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak z nich korzystamy, oraz o Twoich wyborach w związku z technologiami śledzenia, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Bezpieczeństwo:

 Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne i zastosujemy rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionej zmianie Twoich danych znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, w związku z czym nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz i robisz to na własne ryzyko.

 Linki stron trzecich i wykorzystanie Twoich informacji:

 Nasz Serwis może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy polityki prywatności ani innych praktyk stron trzecich, w tym stron trzecich obsługujących jakąkolwiek witrynę internetową lub usługę, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łącza w Usłudze. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Inspektor ds. skarg / ochrony danych:

 Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych, które są u nas dostępne, możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego specjalisty ds. skarg pod adresem HALO SPLIT, vl. Roman Waligorski, Spinčićeva 2, Split, e-mail: . Rozpatrzymy Twoje wątpliwości zgodnie z obowiązującym prawem.

Współpracujemy z Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować sposób korzystania z naszej witryny internetowej i interakcji z nią za pomocą wskaźników behawioralnych, map cieplnych i odtwarzania sesji w celu ulepszenia i promowania naszych produktów/usług. Dane dotyczące użytkowania witryny internetowej są rejestrowane przy użyciu plików cookie własnych i stron trzecich oraz innych technologii śledzenia w celu określenia popularności produktów/usług i aktywności online. Ponadto wykorzystujemy te informacje do optymalizacji witryny, celów związanych z oszustwami/bezpieczeństwem i reklamą. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak firma Microsoft gromadzi i wykorzystuje Twoje dane, odwiedź stronę – Oświadczenie o ochronie prywatności w firmie Microsoft.

 Polityka prywatności wygenerowana za pomocą CookieYes.